เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ครีเอทไฟว์ สวิมมิงพูล จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ.2541โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้าง สระว่ายน้ำอย่างครบวงจร บนที่ดินของลูกค้า และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2546 เพื่อรองรับลูกค้าขนาดใหญ่และบริษัทได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย บ้านพักอาศัย และการรับจ้างก่อสร้างสโมสรสระว่ายน้ำซึ่งรวมถึงอาคารขนาดใหญ่

บริษัท ครีเอทไฟว์ สวิมมิงพูล จำกัด ก่อตั้งเริ่มต้นจนทุกวันนี้เป็นเวลา 10 ปี จากประสบการณ์และการทำงานของทีมงานมืออาชีพ บริษัท ครีเอทไฟว์ สวิมมิงพูล จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานมาโดยตลอดและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ควบคุมงานและบริการโดย นายวิเชียร สมขาว กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ครีเอทไฟว์ สวิมมิงพูล จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำครบวงจร และอาคารสาธารณะ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 208/6-7 หมู่ 3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 089-7002272 โทรสาร 053-817514 เว็บไซต์ “www.cfspool.com”

บริษัท ครีเอทไฟว์ สวิมมิงพูล จำกัด ก่อตั้งเริ่มต้นจนทุกวันนี้เป็นเวลา 10 ปี จากประสบการณ์และการทำงานของทีมงานมืออาชีพ บริษัท ครีเอทไฟว์ สวิมมิงพูล จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานมาโดยตลอดและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้นำด้านคุณภาพและด้านการบริการในธุรกิจก่อสร้าง ของประเทศไทย”

พันธกิจ :

- สร้างความมั่งคั่งอย่างสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างความมั่นคงฐานะการเงินในระยะยาวและการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานสร้างความสุขในองค์กร

- ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคม ชุมชน ตลอดทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ